"Teadvus on paradoksaalne nähtus. Iga inimene teadvustab vähemalt ühte muutunud teadvuse seisundit, milleks on näiteks uni. Inimesed on suutelised teadvustama ja kogema väga palju erinevaid muutunud teadvuse seisundeid. Kitsendades temaatikat muutunud teadvuse seisundid — näituse nimi on tuletatud muutunud teadvuse temaatikaga seotud mõistest enese realiseering, et muutunud teadvusetasandeid saab kitsendada teemale uni. Unenägemine on siinkohal osa uneseisundist, mis on uurimuste põhiselt struktureeritud, psühholoogilise teooria algusel. Muutused teadvuses on märgatavad sel juhul kui indiviid teadvustab teadvuse muutusi. Indiviidi puhul on vaadeldes/tunnetades võimalik eristada mitmeid muutunud teadvuse seisundeid, näiteks päeva jooksul muutuvaid emotsioone, kuid see on vaid osa teadvusest. Kõik mis on mõistusele raskesti hoomatav tekitab küsimusi, kuna me ei suuda defineerida ning see teeb skeptiliseks selle suhtes, mis olemas on."

Kontseptsioon on autori järeldus muutunud teadvuse seisundi kohta uni. Muutunud teadvusetasandid viitab järeldusele, et teadvuses esineb tasandeid, milledel on võimalik võtta seisundeid. Kammivabrikus jaguneb teos kolme staadiumisse. NREM staadium 1 ehk unne vajumise staadium, NREM staadiumid 2-4 ehk sügav uni ning REM staadiumid 1,5 ehk une nägemise staadium. Naturaalvalguse ja kunstivalguse mäng peegeldustega, varju püüdmine uneseisundi heli reproduktsioonid kui taju visuaalne väljendus.

Eksponaadi avamine Kammuvabriku Südmuskeskuse klubihoones oli 8.08.2019 ning näitus jäi avatuks kuni üheteistkümnenda augustini. 10.08 toimus REM-unes performance Lucy Dreaming.

Magistritöö PDF "Kaasaegse kunsti korraldus Eestis — Kaasaegse kunstinäituse produktsioon"

Näituse valmimine eest tänud perekonnale, sõpradele, autojuhtidele, Dorpati konverentikeskusele, Elva- ja huvialakeskusele, Kammivabriku sündmuskeskusele.