Meediumitega ennast ei piiritle. Teosed on pidevas protsessis taandades ja laadides ruumi. Fookus on üldisel kompostistioonil ja valgusel, lähtudes kohaspetsiifikast. Materjalid on taaskasutus, jäägid ja leiud, värv, valgus, heli, performatiivsed elemendid. Samuti eksperimenteerin publiku ja teose piiride kaotamisega. Üks osa teostest keskendub tajudele, alateadvusele, üliteadvusele, teadvuse tasanditele etc. Teine pool loomingust jääb peofilosoofiasse- murdes ja väänates definitsioone. Mõningal juhul peidan endas naljatlevat alatooni. Jätan publikule vabad käed- "Kõik on tõlgendamise küsimus".