Six (1990) on kaasaegne kunstnik-produtsent, kelle teosed on laetud ruumi, kus otsustaja eksponeerimisel on kohaspetsiifika. Loome on enamasti kunstiruumid, kuhu on kaasatud nii kogemus kuid ka uurimusi psühholoogiast, füüsikast ja vaimsusest. Ta kasutab erinevaid kunstimeediumeid ning mixib neid kokku; Mõningal juhul on kaasatud ka kultuuriline/sotsiaalne kontekst, kus kontseptsioon väljub kunstiteadusest või kirjeldab kujundi mõtet filosofeerides. Teoste valimiseks on eelistatud taaskasutusmaterjalid ning tehnoloogilised lahendused, kus olulisel kohal on kunstiteoste kaduvus, mille tõttu on olulisel kohal ka dokumentalistika, kus eelnev teos loob järgmise teose. Teosed võivad peita endas lingvistilist huumorit visuaalkultuuris. Six jätab publikule vabad käed, "Kõik on tõlgendamise küsimus!"