Abjekt on sõltumatu vabaühenduslik abstrakne ruum professionaalse kaasaegse kunsti väljal, mille funktsioon on galerii. Abstaktne ruum leiab näituse ajaks ruumi ning võtab seeläbi eksponaate esitledes füüsilise kuju, rolli mängib ka keskkond eksponaadi tekkes.

Grupp 6 on vabaühenduse grupieksponaadid, mis koondub projektide esitluseks, kuid on enda kooslusus ja meedimutes varieeruv.

Abjekt eksponeerib ka süvakunsti sooloprojekte, produtseerib festivale ning ei välitsa ka näiteks disaini eksponeerimist. Abjekti produtsent on Six ning näituste programmid kureerib SG6.