ABJEKT on sõltumatu vabaühenduslik abstraktne ruum professionaalse kaasaegse kunsti väljal, mille esimene käivitunud osa on abstraktne galerii. Abjektil on olemas ka füüsiline ruum, milleks on vana veski Peipsi ääres — Projekt Abjekt. Abstraktne ruum leiab näituse ajaks ruumi ning võtab seeläbi eksponaate esitledes füüsilise kuju, kus kontseptsiooni tekkes mängib rolli ka keskkond, kus teos eksponeeritakse. Grupp6 on Sixi kureeritud grupi-eksponaadid, mis koondub projektide esitluseks. Grupp6 on enda koosluses ja meediumites varieeruv. Nii Abjekt kui Grupp6 eksponeerivad ja eksperimenteerivad sündmuste formaatidega ning mixivad kokku erinevaid kunstimeediumeid. Abjekti produtsent on Six.