Kunstiaktsioon: "MAAALA"

Visuaalne mäng, ala kus pole lava, esinejaid, osalejaid või osavõtmatuid, mis on natuke tsirkuse moodi ning kindlasti ka teatraalne, kuigi nagu filmis ning siiski natuke muinasjutuline. Kõik alale sisenejad on automaatselt osa teosest. Peformatiivne liikumine toimub suhestumises alaga ning sellel asuvate objektide või helidega, leides endale sobiva mooduse liikumise väljenduseks, muutes seeläbi ala elavaks. Järgides loosungit "Kõik on etendus". Landart on kokku pandud valmisobjektidest, koha leidobjektidest ning taaskasutusmaterjalidest. Oma olemuselt tehismaastik, mis on põimunud loodusliku keskonnaga. Helid on elektroonilise muusika maastikult, mis rõhutab tehislikkust ning laeb ala lõplikult luues lineaarse ruumi.

Esitus otsib lava ja publikut, publikust sõltub suurest esituse olemasolu, sisenedes alale, mis juba on lava, lõhkub piirid publiku ja esineja vahel, kaotades seeläbi publiku, kui sellise.

Eksperiment festivali konseptsiooni murdmine, muutes selle kunsti aktsiooniks, mille olemus võttis kestvushäppeningi kuju.

Eksperimendist võttis osa põgusa vaatluse käigus kusagil 30 inimest. Väikse osalejate arvu tõttu oli võimalik säilitada ala olemus.