Loomisega kaasneb mõtte puhastus protsess, mille käigus valmivad enamjaolt skulpturaalsed objektid, joonistused, graafika, maal. Inspiratsioon looduse ja intrustriaalse keskkonna võlust, jäädes tasakaalu. Ruumi-installatsioonid, millede temaatika jääb teadvusetasanditesse on ruumi-installatsioonid, millede heliruum on on oluline eksponeerimise seisukohalt ka siis, kui autor pole seda sinna loonud. Ruumide puhul ühendab kunstnik maalides tekkinud heli-igatsuse ja lõuendi piiridest välja mineku-ruum. Iga käsitletava temaatika puhul läbib kunstnik lisaks kirjanduslikule uurimusele ka kognitiivse kogemuse või analüüsib juba kogetut. Kehakunstis võtab autor käsitletava teema kuju, milleni jõuab ruumi ja kontseptsiooni lõplikul taandamisel.