Loomisega kaasneb mõttepuhatusprotsess, mille käigus valmivad enamjaolt skulpuraalsed objektid, joonistused, graafika. Inspiratsioon looduse ja industriaalse keskkonna võlust, kaldudes ühele ja teisele poole püüeldes nii tasakaaluni. Ruumiinstallatsioonid, millede temaatika jääb teadvusetasanditesse ning eeskätt muutunud teadvuse seisunditesse. Ruumis on alati heli ka siis, kui autor pole seda sinna ise heli tekitanud. Ruumide puhul ühendab kunstnik maalides tekkinud heliigatsuse ja lõuendist tekkinud piiridest välja mineku. Iga käsitletava seisundi puhul läbib kunstnik lisaks kirjanduslikule uurimusele ka kognitiivse kogemuse või analüüsib juba kogetut. Kehakunstis võtab autor käsitletava teema kuju, milleni jõuab ruumi ja kontseptsiooni lõplikul taandamisel.