Projekti eestvedaja Eriku Alalooga on öelnud projekti kohta. Conservatorium Postinstrumentum on alternatiivne muusikaharidusfenomen, mis ei pea vajalikuks suhestuda muusikaga kui kultuuriliselt evolutsioneerunud žanriga. Muusika – see on materjalide tugevusõpetus, deformatsiooni jälg, poeesia lämmatamine reaalteaduste toel, liigutuste funktsionaalne ergonoomika, juhuslikkuse ja vea meelevaldne rakendamine, minimaalne teadlikkus helilaine füüsikalisest karakteristikast, katse-eksituse meetodi ülimuslikkus ja brutaalne jõud. 3. detsembril 2014 oli eksklusiivsel seltskonnal võimalus seni ainsal korral näha ja kuulda viimase aastakäigu (post)instrumente elavas ja koordineeritud ettekandes. Kunstiakadeemia endistes Rüütelkonnahoone ruumides.