Teadvus on paradoksaalne nähtus. Teadvus on emotsioonide, mõtete, mälestuste, reflekside ning harjumuste kogum. Iga inimene teadvustab vähemalt ühte muutunud teadvuse seisundit, milleks on näiteks uni. Inimesed on suutelised teadvustama ja kogema väga palju erinevaid muutunud teadvuse seisundeid. Kitsendades temaatikat muudunud teadvuse seisundid - konkreetsesele seisundile UNI, kus une nägemine on osa jadast (enamasti remunes). Strukturiseeritud psühholoogilistest teooriatest une faaside kohta on hüpoteesid, mille on loonud statistika ning rutiinsed jälgimismeetodid. Muutused teadvuses on sellisel puhul märgatavad, kui indiviid teadvustab selle muutusi. Indiviidi puhul on jälgides/tunnetades võimalik eristada näiteks päeva jooksul muutuvaid emotsioone, kuid see on vaid osa teadvusest. Kõik mis on mõistusele raskesti hoomatav tekitab küsimusi, kuna me ei suuda seda defineerida ning see teeb skeptiliseks suhtumise sellesse, mis olemas on.

Kontseptsioon on autori järeldus muutunud teadvuse seisundi kohta uni. Muutunud teadvusetasandid viitab järeldusele, et teadvuses esineb tasandeid, milledel on võimalik võtta seisundeid. Kammivabrikus jaguneb teos kolme staadiumisse. NREM staadium 1 ehk unne vajumise staadium, NREM staadiumid 2-4 ehk sügav uni ning REM staadiumid 1,5 ehk une nägemise staadium. Naturaalvalguse ja kunstivalguse mäng peegeldustega, varju püüdmine uneseisundi heli reproduktsioonid kui taju visuaalne väljendus.

Eksponaadi avamine Kammuvabriku südmusekeskuse klubihoones oli 8.08.2019 ning näitus jäi avatuks kuni üheteistkümnenda augustini. 10.08 toimus REM-unes performance Lucy Dreaming

Näituse valmimine eest tänud perekonnale, sõpradele, autojuhtidele, Dorpati konverentikeskusele, Elva- ja huvialakeskusele, Kammivabriku sündmuskeskusele.