Tegemist oli filmivõttega "Afterparty", mille käigus toimus kestvusruum "Ainsaks relvaks on tants"

Kestvusruum*: Peokontseptsioonil põhinev ruumiinstallatsioon. Ruum kui lava. Pidu kui ruumiinstallatsioon. Igal kestvusruumil on alapealkiri, millest lähtuvalt tekib visuaalne külg, liikumise rütm ning visuaalsed muutused teoses.