Autori seisukohalt on see punkt, kus Six saab olla tervik ning poeb välja individuaalkunsti autistlikust olekust ning pöördub tagasi kunsti kergemale poolele märgistades kooslust 6 -ga.